onsdag 7 mars 2012

Vibeke Olssons Bricken

I bokcirkeln som jag är med i, diskuterade vi senast boken Sågverksungen av Vibeke Olsson. Vi tyckte alla mycket bra om boken. Boken är ur Brickens perspektiv, med barnaögon ser hon arbetet och vardagen på sågverket i Svartvik. Det hon inte förstår kan hennes pappa och mamma förklara. Året är 1879 och det talas om strejk och om att att måste vara med och Bricken är livrädd för att pappan ska bli skjuten eller satt i fängelse. Mamman som är troende baptist litar helt och fullt på hjälp från ovan och det är många läsare som träffas här på Svartvik.  
                                                                                                           Vi kunde också läsa om hur många olika slags yrkeskategorier det fanns på ett sågverk på den tiden, bl.a. "försågare, hjälpsågare, förkantare och hjälpkantare, kapare och ribbkapare, plankbärare, justerare, sjåare, timmerspelare, eldare, maskinister, kolare, plankvagnare... och så alla ungar, som är ströflickor och ströpojkar, splitvedsjäntor och knubbpojkar och målarbisar" (s.6 i Sågverksungen). Alla var stolta över sitt yrke och kvinnorna servade sina män med kaffe och matlåda, ofta saltströmming, samt höll huset rent från lort och löss.
Den andra delen heter Bricken på Svartvik och är också den mycket bra. Här har Bricken blivit några år äldre. Hennes kamrater har börjat springa efter pojkar, hennes mamma blir allt sjukare och en olycka förändrar hela hennes livssituation. I den här boken fanns mer av känslor och många tårar trillade på mig när jag läste den. Den tredje delen heter Sågspån och eld och vi kan ju ana vad som händer i denna bok.


Vibeke Olsson kommer att besöka Kramfors bibliotek i september och det ser jag verkligen fram emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar